Ako ma kontaktovať?

Najlepšie e-mailom na juraj (zavináč) halas (bodka) tk

V školských/pracovných záležitostiach píšte, prosím, na: juraj (bodka) halas (zavináč) uniba (bodka) sk


Papierovú poštu mi môžete poslať na adresu:

Juraj Halas
Katedra logiky a metodológie vied
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2
814 99 Bratislava

Osobne ma zastihnete počas konzultačných hodín:

V zimnom semestri 2018/2019: každú stredu, 14:00 – 16:00, miestnosť G139 (prvé poschodie budovy FiF UK na Gondovej ulici č. 2).
O mne

Pôsobím na Katedre logiky a metodológie vied FiF UK v Bratislave, od roku 2017 ako odborný asistent. Zároveň som od toho istého roku pracovníkom Projektového centra FiF UK.
Odborné zameranie

Zaoberám sa metodológiou a filozofiou sociálnych vied, predovšetkým sociológie a ekonómie. Osobitne sa špecializujem na problematiku kritických teórií, najmä v súvislosti s tzv. kritikou politickej ekonómie K. Marxa.Pedagogická činnosť


Na Filozofickej fakulte UK sa od roku 2010 s menšími prestávkami podieľam na výučbe povinných kurzov všeobecnej metodológie vied a vediem voliteľné semináre venované spoločenskovednej metodológii.