Dôležité odkazy

Sylabus (PDF)
Zoznam literatúry (PDF)
Kompletná literatúra na stiahnutie (PDF v ZIP)

Informácie k záverečnému testu

Tézy k záverečnému testu (PDF) (aktualizované 12. 5.)

Termín testu, program

Test sa koná v utorok 19. 5. o 9:05 v miestnosti S-3. Prihláste sa na termín v AIS2.

V ten istý deň o 11:30 (S-3) sa uskutoční spoločné vyhodnotenie testu: oznámenie výsledkov, zápis známok (prineste si indexy!), informácie o opravných termínoch.

Anonymný dotazník o kurze

  • Vyplňte, prosím, anonymný dotazník o kurze. Vaša spätná väzba je veľmi dôležitá!
  • Nemenej dôležité je, aby ste sa ku kurzu vyjadrili vo fakultnej ankete (keď bude spustená). Dotazník však umožňuje získať podrobnejšie informácie o vašej (ne)spokojnosti s kurzom.
  • Koľko ľudí už vyplnilo dotazník?