Rozpracované témy

Rozpracované témy

Metodológia sociálnych vied

  • V rámci projektu AMESH (APVV-0149-12) sa spolu s ostatnými členmi riešiteľského kolektívu venujem rekonštrukcii niektorých tzv. analytických metód, bez ktorých sa podľa nášho názoru nezaobídu ani prírodné vedy, ani spoločensko-humanitné disciplíny.
  • V súčasnosti (jar 2016) sa zaoberám testovaním pracovnej hypotézy projektu AMESH na materiáli z ekonómie.