V zimnom semestri AR 2017/2018 učím na FiF UK tieto predmety:

Spoločenskovedná metateória K. Marxa
ZS 2017/18, pondelok 12:35 – 14:05, S520