Základné informácie

Ako ma kontaktovať?

Najlepšie e-mailom na juraj (zavináč) halas (bodka) tk (GPG kľúč)

V školských/pracovných záležitostiach píšte, prosím, na: juraj (bodka) halas (zavináč) uniba (bodka) sk

Papierová pošta

Juraj Halas, Katedra logiky a metodológie vied, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 814 99 Bratislava

Konzultácie

V letnom semestri 2018/2019: každú stredu, 14:00 – 16:00, miestnosť G139 (prvé poschodie budovy FiF UK na Gondovej ulici č. 2).

O mne

Pôsobím na Katedre logiky a metodológie vied FiF UK v Bratislave, od roku 2017 ako odborný asistent. Zároveň som od toho istého roku pracovníkom Projektového centra FiF UK.

Odborné zameranie

Zaoberám sa metodológiou a filozofiou sociálnych vied, predovšetkým sociológie a ekonómie. Osobitne sa špecializujem na problematiku kritických teórií, najmä v súvislosti s tzv. kritikou politickej ekonómie K. Marxa.

Pedagogická činnosť

Na Filozofickej fakulte UK sa od roku 2010 s menšími prestávkami podieľam na výučbe povinných kurzov všeobecnej metodológie vied a vediem voliteľné semináre venované spoločenskovednej metodológii.