Základné informácie

Ako ma kontaktovať?

Najlepšie e-mailom na juraj (zavináč) halas (bodka) tk.

V školských/pracovných záležitostiach píšte, prosím, na: juraj (bodka) halas (zavináč) uniba (bodka) sk

Papierová pošta

Juraj Halas, Katedra logiky a metodológie vied, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1

O mne

Pôsobím na Katedre logiky a metodológie vied FiF UK v Bratislave. Od roku 2017 som odborným asistentom. Zároveň som od toho istého roku pracovníkom Projektového centra FiF UK.

Odborné zameranie

Zaoberám sa metodológiou a filozofiou sociálnych vied, predovšetkým sociológie a ekonómie. Osobitne sa špecializujem na problematiku kritických teórií, najmä v súvislosti s tzv. kritikou politickej ekonómie K. Marxa.

Pedagogická činnosť

Na Filozofickej fakulte UK sa od roku 2010 s kratšími prestávkami podieľam na výučbe povinných kurzov všeobecnej metodológie vied a vediem voliteľné semináre venované spoločenskovednej metodológii.

Ilustračný obrázok.