Výuka

V letnom semestri AR 2020/2021 učím na FiF UK tieto predmety:

V letnom semestri AR 2020/2021 učím na FiF UK tieto predmety:

  • Methodology of Science, streda 09:05 – 10:35, G19 (v anglickom jazyku)