Výuka

V zimnom semestri AR 2020/2021 učím na FiF UK tieto predmety:

  • Spoločenskovedná metateória K. Marxa (Mgr.)

  • Informačné zdroje a „soft skills“ vedeckej komunikácie (PhD.)

V letnom semestri AR 2020/2021 učím na FiF UK tieto predmety:

  • Methodology of Science (v anglickom jazyku, Bc.)