Výuka

Detailné informácie o mojej výučbe nájdete v AIS2, resp. v MS Teams.

Viac-menej pravidelne sa podieľam na výučbe nasledujúcich predmetov:

Príležitostne otváram nasledujúce výberové kurzy: