Metodológia vied

Metodológia vied

LS 2014/2015, utorok, 09:05 – 10:35, Š3

Cieľom kurzu je oboznámiť poslucháčov so základnými problémami metodológie vedy. Na predmete si osvoja všeobecné zásady, ktorými sa riadi výskum v prírodných i spoločenských vedách, ako aj zodpovedajúcu odbornú terminológiu.

Dôležité odkazy

Sylabus (PDF)

Zoznam literatúry (PDF)

Kompletná literatúra na stiahnutie (PDF v ZIP)

Informácie k záverečnému testu

Tézy k záverečnému testu (PDF) (aktualizované 12. 5.)

Termín testu, program

Test sa koná v utorok 19. 5. o 9:05 v miestnosti S-3. Prihláste sa na termín v AIS2.

V ten istý deň o 11:30 (S-3) sa uskutoční spoločné vyhodnotenie testu: oznámenie výsledkov, zápis známok (prineste si indexy!), informácie o opravných termínoch.

Prezentácie na stiahnutie

 1. Úvod do metodológie vied (17. 2.)
 2. Veda, pseudoveda a protoveda (24. 2.)
 3. Veda, pseudoveda a protoveda 2 (3. 3.)
 4. Jazyk vedy (10. 3.)
 5. Argumentácia (17. 3.)
  1. Komentár k prezentácii o argumentácii
 6. Štruktúra vedeckého výskumu (24. 3.)
 7. Štruktúra vedeckého výskumu II (31. 3.)
 8. Empirické metódy (14. a 21. 4.)
 9. Konceptuálne metódy (28. 4.)
 10. Zákon, teória, explanácia (5. 5.)
 11. Problémy spoločenských vied (12. 5.)

Anonymný dotazník o kurze

 • Vyplňte, prosím, anonymný dotazník o kurze. Vaša spätná väzba je veľmi dôležitá!
 • Nemenej dôležité je, aby ste sa ku kurzu vyjadrili vo fakultnej ankete (keď bude spustená). Dotazník však umožňuje získať podrobnejšie informácie o vašej (ne)spokojnosti s kurzom.
 • Koľko ľudí už vyplnilo dotazník?

Posledné nepovinné domáce úlohy

Riešenie nepovinných úloh.