Spoločenskovedná metateória
Karla Marxa

Anotácia kurzu

Cieľom kurzu je dôkladne sa oboznámiť so základnými metodologickými a filozofickými predpokladmi Marxovej teórie spoločnosti, ako ich sformuloval na viacerých miestach, najmä mimo Kapitálu (ktorým sa zaoberá kurz „Metodológia kritickej sociálnej vedy K. Marxa“). Kurz umožňuje jednak získať prehľad vo vývoji Marxovho chápania východísk spoločenských vied, jednak zorientovať sa v špecifickej terminológii, ktorú Marx zaviedol a ktorá sa dodnes používa.

Dôležité materiály

Ďalšie materiály nájdete v MS Teams.